Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Bijl

Bijl

In 2011 werd door ons een spectaculaire (onderwater)opgraving verricht in de Yangtzehaven (Maasvlakte2). Bij het onderzoek werden bewoningsresten gevonden uit 8400-6400 voor Christus. In die tijd lag de Noordzee nog droog. In dit gebied (Doggerland) verbleven prehistorische jagers, vissers en voedselverzamelaars. Bij de opgraving werden de resten van (verzamelde) planten en (gejaagde en geviste) dieren aangetroffen. Maar ook vuurstenen werktuigen en dit voorwerp, gemaakt van het gewei van een edelhert. Het is een fragment van een bijl of beitel en slechts 4.4 cm lang. Deze vondst, maar ook andere, laten zien dat er ooit edelherten liepen in het gebied dat nu Noordzee is.