Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Fibula

Fibula

In 1991 hebben wij onderzoek gedaan in Rotterdam-Terbregge. Bij de opgraving werden grondsporen uit de (Late) IJzertijd aangetroffen: een haardplaats, houten palen en talrijke scherven en botten. Het gaatom een boerderijplaats die oorspronkelijk gelegen was in een ontwaterd hoogveengebied. Een bijzondere vondst is een bronzen fibula, die dateert tussen 200 voor Christus en het begin van de jaartelling. Deze mantelspeld is ruim 10 cm lang en gebruikt om een kledingstuk te kunnen vastspelden. Het is bijzonder dat dit fragiele metalen voorwerp bewaard gebleven is in dit veengebied.