Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Heidebezem

Heidebezem

In 2018-2019 hebben wij onderzoek gedaan op de locatie Bright/OurDomain met als doel de bodemopbouw gedetailleerd in kaart te brengen en een doorsnede te kunnen documenteren van de laat 16e-eeuwse verdedigingswal. Bij de opgraving is deze handveger, bestaande uit bij elkaar gebonden takjes, aangetroffen. Op basis van aardewerk, dat uit hetzelfde spoor kwam, wordt deze veger gedateerd uit de vroege 17e eeuw. Het is ongeveer 20cm lang.