Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Maalsteen

Maalsteen

In 2009 heeft Archeologie Rotterdam een opgraving uitgevoerd op de locatie ‘Compagniekwartier’, gelegen tussen de Achterhaven, Lange Dijkstraat en Havenstraat in Delfshaven. De aanleiding hiervoor was nieuwbouw met diepe bodemsanering. Ten zuiden van deze locatie was de (VOC-)werf gelegen, waarvan een deel is opgegraven. Daarbij werd deze molensteen van een handmolen aangetroffen. Meestal worden handmolens gebruikt voor het malen van graan, maar in de groeven van deze steen bleek verfpigment te zitten. Na verder onderzoek bleek deze molen gebruikt te zijn geweest om loodwit te maken. Dit helderwitte loodwit werd vroeger veel gebruikt, maar het is tegenwoordig grotendeels verboden door het giftige lood dat erin zit. Deze maalsteen dateert uit de periode 1700-1900 en is 10.2cm hoog en 31.0 cm in diameter.