Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Wervel

Wervel

Vanaf de 17e eeuw waren verschillende Nederlandse steden betrokken bij de walvisvangst, die balein en levertraan opleverde. Dat gold ook voor Rotterdam waar de archeologen nu nog steeds walvisbotten in de bodem aantreffen. Bij de opgraving Delfshaven-Stadtswerf zijn meerdere exemplaren gevonden, waaronder deze ruggenwervel met een lengte van 73 cm. Door de walvisvaarders werden ook veel walviskaken en -ribben meegenomen om er later ‘knekelolie’ van te maken. De botten werden daarna soms als versiering opgehangen of bijvoorbeeld gebruikt als afrastering voor vee.