Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Grafkist

Grafkist

In 2016 hebben wij onderzoek gedaan bij de Laurenstuin, direct aan de oostzijde van de Laurenskerk gelegen. Bij deze opgraving zijn resten van 36 individuen aangetroffen uit het eerste kwart van de 17e eeuw. Acht personen werden in (delen van) grafkisten teruggevonden. Eén van deze grafkisten staat hierboven afgebeeld en ligt nu in ons archeologisch depot van de gemeente Rotterdam. Voor deze kist zijn verschillende houtsoorten gebruikt: den, eik, beuk en spar/larix. In de kist lag een nagenoeg compleet skelet van een jonge vrouw die overleden is tussen haar 26e en 35e levensjaar. De kist dateert uit de periode 1600-1625 en is 186 cm lang, 53 cm breed en 19 cm hoog. Opvallend was dat bij zes skeletten ‘residuale rachitis’ voorkwam. Dit is een aandoening die veroorzaakt wordt door een tekort aan vitamine-D (vanwege te weinig zonlicht of een ontoereikend dieet). Er ontstaan vervormingen en de ziekte kan leiden tot poreuze botten.