Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Eierkapsel

Eierkapsel

In 1991 hebben wij onderzoek gedaan bij Rotterdam-Terbregge. Hier is een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd aangetroffen. Behalve aardewerk en andere vondsten zijn ook resten van dieren gevonden. Het gaat bijvoorbeeld om botten van rund, varken, schaap/geit en hond. Hierboven staan ook dierlijke resten afgebeeld. Het zijn drie leerachtige eierkapsels van ringslangen. Het mestrijke IJzertijd-erf was een geschikte broedbiotoop voor deze reptielen. De vondsten dateren tussen 200 voor Christus en het jaar nul. Het grootste ei is 2cm in diameter.