Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kom

Kom

Kom met voorstelling: manspersoon met lendendoek (Christus’ verrijzenis?), gedateerd 1595.