Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Lepel

Lepel

Tussen 2012 en 2013 heeft in de bouwput van het Timmerhuis archeologische onderzoek plaatsgevonden. Bij de opgraving is een perceel blootgelegd, waarop zich een beerput bevond met daarin een grote hoeveelheid vondsten. Tussen de vele scherven van aardewerk, glas, metaal en bot is ook deze lepel gevonden. Door de relatief hoge grondwaterstand is het hout goed bewaard gebleven. De lepel dateert uit de periode 1625-1675 en is 15.1 cm lang.