Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kleipijp

Kleipijp

Deze kleipijp is gevonden in de bouwput van het Timmerhuis. Bij archeologisch onderzoek worden vaak kleipijpen gevonden. Ze dateren meestal uit de 17e, 18e of 19e eeuw en vertellen iets over de geschiedenis van het roken van tabak. Pijpen hadden geen lange levensduur en zijn door hun vormontwikkeling en makersmerken een goed hulpmiddel voor datering van vondstcomplexen bij opgravingen.