Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Spanhaak

Spanhaak

Soms kunnen kleine voorwerpen grote verhalen vertellen. Bij het archeologische onderzoek in de bouwput van het Timmerhuis (2012-2013) is onder andere dit kleine, messing voorwerp gevonden. Het is een harbick (ook wel spanhaakje genoemd) die tussen 1600 en 1650 een belangrijke rol heeft vervuld bij de textielproductie. Nederland heeft in het verleden veel textiel geproduceerd, met name laken. Het grootste productiecentrum was Leiden, maar ook in Rotterdam waren textielproducenten actief. Het maken van laken bestond uit meerdere, streng gereguleerde stappen, waaronder het opspannen van het nog natte laken aan lakenramen door droogscheerders. Harbicken werden daarbij op verschillende plekken in het raam en het laken gehaakt, zodat het textiel kon drogen zonder dat het zou gaat krimpen. Ten westen van het huidige Timmerhuis waren lakenvelden in de 16e en 17e eeuw. Voorwerpen die te maken hebben met de vroegere textielproductie zijn in grote getalen gemaakt, maar zijn weinig teruggevonden. Archeologie Rotterdam (BOOR) heeft slechts drie spanhaken in de collectie. Deze harbick is 5.9 cm lang en 2.1 cm breed.