Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Plantaardig

Plantaardig

Touw gemaakt van getwijnde boombast.
Het touw met een lengte van ca. 2 meter ligt op de geconserveerde stalbodem van mest/veen.