Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kling

Kling

In 2001 werden bij het Rotterdamse Centraal Station mechanische boringen gezet voor geotechnisch onderzoek. Bij toeval werd toen een nog onbekende rivierduin aangeboord waar wij vervolgens verder onderzoek naar hebben gedaan. De top van dit rivierduin was zo’n 7000 jaar geleden één van de hoogste punten in het landschap, maar tegenwoordig ligt het ca. 12 meter onder het huidige loopoppervlak. Op het rivierduin zijn aanwijzingen gevonden voor een prehistorische kampplaats. De houtskool, visresten en vuurstenen voorwerpen die hier uit de boringen naar boven kwamen dateren uit de periode 6200-4800 vóór Christus. Het afgebeelde stuk vuursteen is 2.7 cm lang en nog in complete staat. Het is een kling met een wit laagje cortex die aan weerszijden is geretoucheerd (scherp gemaakt door kleine stukjes ervan af te slaan). Dit soort werktuigen konden gebruikt worden voor bijvoorbeeld het klaarmaken van eten en het prepareren van huiden.