Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Plantaardig

Plantaardig

Vóór de aanleg van de tunnelbuizen van de RandstadRail hebben wij tussen 2000 en 2007 archeologisch onderzoek gedaan. Er zijn tot 20 meter diep grondboringen gezet onder het emplacement van het Centraal Station in Rotterdam. Op ongeveer 12 meter diepte vonden we op een overdekte rivierduin de resten van prehistorische bewoning. Aan de hand van microscopisch onderzoek zijn we heel wat te weten gekomen over deze bewoning uit de Midden-Steentijd. Zo is er houtskool gevonden, dat wijst op de resten van een kampvuur. Dit houtskool is aan de hand van de 14C-methode gedateerd. Het blijkt dat de bewoningssporen ongeveer 7500 jaar oud zijn. Uit de boringen kwamen ook bewerkte stukken vuursteen en deze bijzondere vondst tevoorschijn. Het gaat om een stukje touw dat onderdeel is geweest van een visnet of fuik. De lengte van het voorwerp is slechts 0.5 cm.