Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Maliën

Maliën

Het gemeentelijk archeologisch depot van Rotterdam bevat veel bijzondere metalen voorwerpen, zoals dit zeldzame harnasonderdeel. Het is een van kleine, ijzeren ringetjes gemaakt ‘broekje’ en dateert uit de 15e eeuw. In die tijd was het gebruikelijk om maliënkolder, -kraag, -okselstukken, -rok en andere stukken te dragen onder (of als vervanging van) het ijzeren plaatharnas. Alle weke delen konden worden bedekt door deze kleine, aaneengeschakelde metalen ringetjes om steek- en snijwonden te voorkomen. Om de ‘edele delen’ te beschermen gebruikten de meeste soldaten en ridders maliën-rokken, maar vooral in Duitsland en de Lage Landen werden soms dit soort maliën-broekjes gedragen. Een van de bekendste voorbeelden daarvan staat in het ‘Thun schetsboek’ ca. 1480-1485 (folio n75v). Het geschetste broekje zou gemaakt zijn in Augsburg (Zuid-Duitsland) voor keizer Maximiliaan I van Oostenrijk.