Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Gietmal

Gietmal

Gietmal(?). Zwaar blok zandsteen met drie ronde uitholingen die onderling verbonden zijn met uitgesleten geulen.
Op de breuk is een verkleuring zichtbaar rond de uithollingen.