Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kraal

Kraal

In Oost-Abstpolder werd in 2013 archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de bochtafsnijding van de Delftse Schie. Bij dit onderzoek zijn zes vindplaatsen aangetroffen. Enkele zijn (deels) opgegraven, waaronder een nederzettingsterrein en akker uit de Romeinse tijd. Bij die opgraving is een halve kraal van barnsteen gevonden. Vondsten van barnsteen (fossiel hars van naaldbomen) wordt zelden aangetroffen binnen Romeinse contexten in Nederland. Barnsteen is vaak afkomstig uit het Baltische gebied, maar het spoelt soms ook aan langs de Nederlandse kusten. Het barnsteen kan opgeraapt zijn, maar het kan ook door (ruil)handel zijn weg naar Rotterdam hebben gevonden. De kraal dateert uit de periode 100-200 na Christus en is 0.7 cm in diameter.