Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kruik

Kruik

In 2013 werden stappen ondernomen om de bocht in de Delftse Schie te verleggen, ten zuiden van Buitenplaats De Tempel. Bij het archeologisch onderzoek dat hieraan voorafging, zijn resten van een inheems-Romeinse nederzetting gevonden met huisstructuren, verkavelingsgreppels en sloten. Eén van de vondsten die hiervan getuigt, is een fragment van een kruik, vervaardigd van gladwandig aardewerk. Hierop zijn de letters VSLM gekrast, wat voor ‘Votum Solvit Libens Merite’ staat (vertaald: ‘Hij/zij heeft zijn/haar gelofte ingelost, gaarne en met reden). Dergelijke inscripties worden aangetroffen op offers voor goden. Welke gelofte er precies eertijds is ingelost zal een mysterie blijven. Het fragment is 14 cm bij 6 cm en de kruik dateert uit de periode 100-200 na Christus.