Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Kraal

Kraal

Van 2006 tot 2008 is in De Kandelaar een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van de aanleg van een recreatiegebied. Tijdens dit onderzoek werden resten van een inheems-Romeinse nederzetting gevonden. Hierbij zijn ook verschillende vondsten gedaan, waaronder deze kraal. Het gaat om een donutvormige kraal van wit en paars glas. De kraal wordt, samen met de andere vondsten uit het zelfde grondspoor, gedateerd in de periode 150-300 na Christus. De kraal is 0.9 cm hoog en 1.9 cm in diameter.